Dhadi Jatha Balwinder Kaur Khehra
Sikh Katleam 1984 - Dhadi Jatha Balwinder Kaur Khehra.mp3 (77.58 MB)
Chartan Sodhi Sultan Diyan-Dhadi Jatha Balwinder Kaur Khehra.Mp3 (58.39 MB)
Nirmal Kutiya - Seechewal-Dhadi Jatha Balwinder Kaur Khehra.Mp3 (48.91 MB)
Sikh Qatleyam-Dhadi Jatha Balwinder Kaur Khehra.Mp3 (44.36 MB)