Dhadi Jatha Gurdeep Singh Deepak
Sawa Lakh Se Ek Ladau - Dhadi Jatha Gurdeep Singh Deepak.mp3 (37.78 MB)
Baba Manochahal-Dhadi Jatha Gurdeep Singh Deepak.Mp3 (4.32 MB)
Beant Singh-Dhadi Jatha Gurdeep Singh Deepak.Mp3 (4.92 MB)
Dashmesh Jeha Naa Koe-Dhadi Jatha Gurdeep Singh Deepak.Mp3 (40.53 MB)
Prasang Guru Nanak Dev Ji-Dhadi Jatha Gurdeep Singh Deepak.Mp3 (38.69 MB)
Teran Teran Tolda-Dhadi Jatha Gurdeep Singh Deepak.Mp3 (38.69 MB)