Dhadi Jatha Pritpal Singh Bains
Baba Budhan Shah Ji-Dhadi Jatha Pritpal Singh Bains.Mp3 (40.53 MB)
Bachney Di Maut-Dhadi Jatha Pritpal Singh Bains.Mp3 (17.95 MB)
Guru Hargobinds 4th War-Dhadi Jatha Pritpal Singh Bains.Mp3 (50.23 MB)
Utho Koi Singh Soorma-Dhadi Jatha Pritpal Singh Bains.Mp3 (41.61 MB)