Kavishri Jatha Jagtar Singh Jagga Jatt
Bhai Salo Ji-Kavishri Jatha Jagtar Singh Jagga Jatt.Mp3 (58.28 MB)
Kheesa Mera Hath Tera-Kavishri Jatha Jagtar Singh Jagga Jatt.Mp3 (52.07 MB)
Maharani Chand Kaur-Kavishri Jatha Jagtar Singh Jagga Jatt.Mp3 (51.55 MB)