Kavishri Jatha Makhan Singh Malleka
Bhagat Palla-Kavishri Jatha Makhan Singh Malleka.mp3 (107.83 MB)
Bhai Mani Ji-Kavishri Jatha Makhan Singh Malleka.mp3 (76.46 MB)
Bhangani Di Jang-Kavishri Jatha Makhan Singh Malleka.mp3 (58.48 MB)
Bhidhi Chand De Ghore-Kavishri Jatha Makhan Singh Malleka.mp3 (59.08 MB)
Maharani Jind Kaur-Kavishri Jatha Makhan Singh Malleka.mp3 (60.08 MB)
Raja Shivnath te Guru Nanak-Kavishri Jatha Makhan Singh Malleka.mp3 (52.64 MB)
Maharani Jinda-Kavishri Jatha Makhan Singh Malleka.MP3 (17.79 MB)