Bhai Avtar Singh
Har Jio Kirpa Karho Tum Peare (Raga Sorath Tal Tintal 16 Beats)-Bhai Avtar Singh.mp3 (3.31 MB)
Jin Prem Kio Tin Hi Prabh Peo-Bhai Avtar Singh.mp3 (2 MB)
Man Bedhea Dayal Seti Meri Mai (Rag Bilaval Tal-Keharva 4 Beats)-Bhai Avtar Singh.mp3 (3.78 MB)
Man Ram Nama Bedhiale (Raga Ramkali Tal-Panjabi Dhamar 14 Beats)-Bhai Avtar Singh.mp3 (3.12 MB)
Manas Ki Jat Sabai Ekai Pachanbo (Raga Gujri Tal-Pancham Savari)-Bhai Avtar Singh.mp3 (2.14 MB)
Meraj Hiairai Ratan Nam Har Basea (Raga Kalyan Tal-Keharva (4-Beats)-Bhai Avtar Singh.mp3 (4.33 MB)
Mo Kau Tar Le Ramar Tar Le (Raga Gondd Tal -Ektal 12 Beats)-Bhai Avtar Singh.mp3 (2.45 MB)
Rupal 7 Beats)-Bhai Avtar Singh.mp3 (2.92 MB)
Tohi Mohi Mohi Tohi Antar Kalsa (Raga Sri Tal-Jhatpal 10 Beats)-Bhai Avtar Singh.mp3 (2.67 MB)
Rupal 7 Beats)-Bhai Avtar Singh.mp3 (2.92 MB)
Pages 2 Of 2
1|2|