Bhai Manjit Singh
Avar Abhav Sabh Tiaageaa-Bhai Manjit Singh.mp3 (5.41 MB)
Deen Dunee Daa Patshah-Bhai Manjit Singh.mp3 (5.77 MB)
Esi Maang Gobind Te-Bhai Manjit Singh.mp3 (5.36 MB)
Mein Banda Be-Khureed-Bhai Manjit Singh.mp3 (4.69 MB)
Nimanian Too Maan Har Jeeo-Bhai Manjit Singh.mp3 (4.67 MB)
Nirmal Rasna-Bhai Manjit Singh.mp3 (5.55 MB)