Bara Maha-Prof. Darshan Singh
Aasaarh Tapanda Tis Lagae, Har Naah Na Jinha Pass-Bara Maha-Prof. Darshan Singh.mp3 (38.99 MB)
Asum Prem Umahrha Kyon Mileeae Har Jaaye-Bara Maha-Prof. Darshan Singh.mp3 (37.81 MB)
Bhaduei Bharam Bhulaniane, Dujae Laga Het-Bara Maha-Prof. Darshan Singh.mp3 (36.34 MB)
Chet Govind Aradhiae Hovae Anand Ghana-Bara Maha-Prof. Darshan Singh.mp3 (38.68 MB)
Har Jeth Jurhanda Lorheeae, Jis Agae Sabh Nivan-Bara Maha-Prof. Darshan Singh.mp3 (38.22 MB)
Jin Naam Dhiaeaya, Tin Ke Kaaj Sare-Bara Maha-Prof. Darshan Singh.mp3 (38.33 MB)
Katak Karam Kamavane Dos Na Kaahu Jog-Bara Maha-Prof. Darshan Singh.mp3 (39.35 MB)
Kirt Karam Ke Vichhude, Kar Kripa Melho Ram-Bara Maha-Prof. Darshan Singh.mp3 (37.86 MB)
Magh Majan Sang Sadhua, Dhoorhi Kar Isnaan-Bara Maha-Prof. Darshan Singh.mp3 (40.65 MB)
Manghar Maah Suhandia Har Pir Sang Baithrheeaah-Bara Maha-Prof. Darshan Singh.mp3 (38.94 MB)
Pages 1 Of 2
1|2|