Panth Sajaya Hai-Amar Noorie and Sardool Sikandar-Amar Noorie
Chann Mata Gujri Da Panth Sajaya Hai-Amar Noorie and Sardool Sikandar-Amar Noorie.mp3 (5.76 MB)
Do Lal Guru De Panth Sajaya Hai-Amar Noorie and Sardool Sikandar-Amar Noorie.mp3 (5.28 MB)
Keemti Kes Sighaan De Panth Sajaya Hai-Amar Noorie and Sardool Sikandar-Amar Noorie.mp3 (6.55 MB)
Maaye Ni Maaye Panth Sajaya Hai-Amar Noorie and Sardool Sikandar-Amar Noorie.mp3 (4.9 MB)
Panth Sajaya Hai Panth Sajaya Hai-Amar Noorie and Sardool Sikandar-Amar Noorie.mp3 (5.77 MB)
Tez Talwaar Panth Sajaya Hai-Amar Noorie and Sardool Sikandar-Amar Noorie.mp3 (5.05 MB)
Wade Sahibzaade (War) Panth Sajaya Hai-Amar Noorie and Sardool Sikandar-Amar Noorie.mp3 (4.23 MB)