Bai Amarjit
Na Julam Khalsa Sehanda-Bai Amarjit & Miss Pooja-Bai Amarjit