Harbhajan Mann
Amrit Da Batta-Harbhajan Mann
Lahu Diayan Nadiyan-Harbhajan Mann
Panth Tere Diyan Goonjan-Harbhajan Mann
Raj Karega Khalsa-Harbhajan Mann