Baba Sheikh Farid-Jagjit Singh
Budha Hoya Sheikh Farid (Baba Farid) Baba Sheikh Farid-Jagjit Singh.mp3 (4.76 MB)
Farida Kothe Mandap (Baba Farid) Baba Sheikh Farid-Jagjit Singh.mp3 (2.23 MB)
Farida Main Janya Dukh Mujhko (Baba Farid) Baba Sheikh Farid-Jagjit Singh.mp3 (2.42 MB)
Farida Maute Da Banna (Baba Farid) Baba Sheikh Farid-Jagjit Singh.mp3 (3.71 MB)
Jaise Jal Te Budbuda (Guru Tegh Bahadur) Baba Sheikh Farid-Jagjit Singh.mp3 (2.54 MB)
Jhuthe Man Kaha Karai (Guru Tegh Bahadur) Baba Sheikh Farid-Jagjit Singh.mp3 (5.69 MB)
Ram Simar Ram Simar (Guru Tegh Bahadur) Baba Sheikh Farid-Jagjit Singh.mp3 (11.94 MB)
Sabhh Dukh Data Ram Hai (Guru Tegh Bahadur) Baba Sheikh Farid-Jagjit Singh.mp3 (2.56 MB)