Amritsar Nu Challiye-Jaswinder Brar
Amritsar Nu Challiye Amritsar Nu Challiye-Jaswinder Brar.mp3 (4.87 MB)
Band Band Katde Amritsar Nu Challiye-Jaswinder Brar.mp3 (5.55 MB)
Chaperh Kaato Maari Amritsar Nu Challiye-Jaswinder Brar.mp3 (4.69 MB)
Dharam Di Rakhi Amritsar Nu Challiye-Jaswinder Brar.mp3 (4.94 MB)
Jap Lai Sat Kartar Amritsar Nu Challiye-Jaswinder Brar.mp3 (4.99 MB)
Madeyan Gariba Nu Amritsar Nu Challiye-Jaswinder Brar.mp3 (5.24 MB)
Rakh Lai Laaz Amritsar Nu Challiye-Jaswinder Brar.mp3 (5.06 MB)
Baaja Waale Nu Amritsar Nu Challiye-Jaswinder Brar.mp3 (4.64 MB)