Miss Usha
Sikhi Da Boota-Miss Usha & Surjit Saga-Miss Usha